Corona

Door Corona dreigde een faillissement voor Scouting Rozenburg. Er kunnen lange tijd geen opkomsten gehouden worden vanwege de landelijke en gemeentelijke corona regels, ook de verhuur van de gebouwen ligt al maandenlang stil. Omdat de lasten van twee gebouwen en 6 schepen niet uit contributie alleen opgebracht kunnen worden zijn verhuurinkomsten essentieel. Helaas komen Scoutinggroepen niet in aanmerking voor de landelijke compensatie regelingen, daarom dreigde de scoutinggroep in augustus of september failliet te gaan.  Gelukkig is door heel ruimhartige donaties van inwoners van Rozenburg, bedrijven uit Rozenburg en anderen die de Scouting Rozenburg een warm hart toedragen er veel geld binnen gekomen. Zo veel dat het directe gevaar van een faillissement is geweken. Helaas is het achterstallige onderhoud nog een grote bron van zorg. Zo zou onze dertig jaar oude CV installatie het kunnen begeven en dan is het gebruik door de scouting en de verhuur ook niet mogelijk. Ook dat zou een faillissement kunnen veroorzaken. Daarom zijn we nog steeds blij met alle donaties. Zodat ook de verborgen risico’s op een faillissement afgedekt zijn.

We hopen dat de gemeente, Rozenburgse bedrijven, fondsen, Rozenburgers en andere belangstellenden zich willen inzetten om deze groep te behouden. Dan kunnen we volgend jaar gewoon ons 70 jarig bestaan vieren. Elke bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL73RABO0356616525  Stichting Scouting Rozenburg onder vermelding van “70 jarig jubileum”. De stand van de ontvangen giften wordt dagelijks om 7:30 uur bijgewerkt in de thermometer rechts bovenin dit scherm. Door Corona dreigde een faillissement voor Scouting Rozenburg. Gelukkig schoot Rozenburg te hulp. Een faillissement is voorkomen.

Alle info over de opkomsten in verband met de corona crisis vindt u op de website van Scouting Nederland. Klik daarvoor op deze link.