Leiding worden

Scouting is een organisatie die draait op vrijwilligers. Iedere week hebben grote groepen kinderen en jongeren plezier in het Scoutingspel. Regelmatig zijn we bij onze Scoutinggroep op zoek naar nieuwe leden die ons leidingteam willen versterken. We willen immers zoveel mogelijk kinderen en jongeren het Scoutingspel laten beleven. Je kunt leiding worden binnen de verschillende speltakken, afhankelijk van waar er open plaatsen zijn binnen het team. Heb je interesse om wekelijks en gedurende de verschillende kampen een speltak te vermaken, leuke programma’s te verzinnen en lekker buiten bezig te zijn? Ben je enthousiast en wil je tijd te investeren in een leuke nieuwe hobby? Neem dan contact op met het groepsbestuur.

Aanname beleid

Voordat je leiding kunt worden bij een scoutinggroep vragen we een VOG (verklaring omtrent gedrag) voor je aan. Zodra je het orginele document hebt ingeleverd kun je een aantal malen meedraaien in een scoutinggroep. We beoordelen dan of je voldoende affiniteit hebt met de betreffende leeftijdsgroep, of je in het team past en of scouting iets voor jou is. Pas nadat alles positief is kun je door de groepsraad benoemd worden als leiding. Na je aanstelling ontvang je het document functieprofielen Albert Schweitzergroep. In dit document staat duidelijk beschreven welke taken en verantwoordelijkheden je hebt en de gedragscode die ook bij ons van toepassing is.  Verder verwijzen we naar  de regels zoals die bij Scouting Nederland op de website te lezen zijn. Deze regels gelden onverkort ook voor de Albert Schweitzergroep Scouting Rozenburg. Mochten er onverhoopt toch problemen ontstaan kun je contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Helen (vertrouwenspersoon@scouting-rozenburg.nl)

Scouting Academy

Bij Scouting vinden we het belangrijk dat leiding goed is getraind op tal van gebieden, bijvoorbeeld op het gebied van spel en programmering en het organiseren en draaien van activiteiten. Dit leer je bij Scouting binnen de Scouting Academy. Het doel van Scouting Academy is dat de vaardigheden die je als vrijwilliger binnen Scouting opdoet, ook buiten Scouting van waarde zijn. Daarom worden deze vaardigheden, ook wel competenties genoemd, buiten Scouting officieel erkend. Zo zorgt Scouting ervoor dat je als vrijwilliger vaardigheden opdoet die ook buiten Scouting gebruikt kunnen word

en en heeft Scouting profijt van een gekwalificeerde leiding, want de kwaliteit van het Scoutingspel neemt tenslotte een belangrijke rol in binnen Scouting in Nederland.

Maatschappelijke stage

Zit je op de middelbare school en moet je een maatschappelijke stage lopen? Dan kun je bij ons terecht! Onze jongste speltakken, de bevers en de welpen, zijn altijd blij met enthousiaste ‘nieuwe leiding’. De opkomst die je meedraait duurt 2 uur. En ook kun je meehelpen met het voorbereiden van opkomsten of grote activiteiten. Zo leer je plannen, organiseren, leidinggeven kun je al je creativiteit kwijt! Enthousiast? Neem dan contact op met het groepsbestuur.

Welke speltakken zijn op dit moment op zoek naar leiding:

  • Bevers
  • Welpen: mannelijke leiding
  • Waterscouts: 2 vrouwelijke leiding
  • Wilde Vaart: 1 begeleider (m/v)

 

Overigens, heb je interesse en staat hierboven geen ‘vacature’, neem dan gewoon contact op: we kunnen altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken!
Voor vrijwilligers heeft Scouting Nederland de volgende gedragscode opgesteld. Deze gedragscode wordt door de Albert Schweitzergroep gehanteerd. Standaard wordt voor alle vrijwilligers een VOG aangevraagd. Na aanmelding van een nieuwe vrijwilliger wordt er een intakegesprek gehouden waarbij aandacht gevraagd wordt voor deze gedragscode en een VOG overhandigd wordt.