Corona

Door Corona dreigde een faillissement voor Scouting Rozenburg. Er konden lange tijd geen opkomsten gehouden worden vanwege de landelijke en gemeentelijke corona regels, ook de verhuur van de gebouwen heeft maandenlang stilgelegen. Omdat de lasten van twee gebouwen en 6 schepen niet uit contributie alleen opgebracht kunnen worden zijn verhuurinkomsten essentieel. Helaas komen Scoutinggroepen niet in aanmerking voor de landelijke compensatie regelingen, daarom dreigde de scoutinggroep in augustus of september failliet te gaan.  Gelukkig is door heel ruimhartige donaties van inwoners van Rozenburg, bedrijven uit Rozenburg, de Rabobank Zuid Hollandse Eilanden, het DeltaPort Donatiefonds en anderen die de Scouting Rozenburg een warm hart toedragen er veel geld binnen gekomen. Zo veel dat het directe gevaar van een faillissement is geweken. Helaas is het achterstallige onderhoud nog een grote bron van zorg. Zo zou onze dertig jaar oude CV installatie het kunnen begeven en dan is het gebruik door de scouting en de verhuur ook niet mogelijk.

Hieronder de video met onze noodkreet uit het voorjaar 2020.

 

 

We bedanken alle gevers voor hun donaties. We kunnen volgend jaar gewoon ons 70 jarig bestaan vieren. Alle donateurs zijn dan natuurlijk van harte welkom. Natuurlijk mag doneren nog steeds. Uw bijdrage is welkom op bankrekeningnummer NL73RABO0356616525  Stichting Scouting Rozenburg onder vermelding van “70 jarig jubileum”.  Door Corona dreigde een faillissement voor Scouting Rozenburg. Gelukkig schoot Rozenburg te hulp. Een faillissement is voorkomen.

Alle info over de opkomsten in verband met de corona crisis vindt u op de website van Scouting Nederland. Klik daarvoor op deze link.