Contributie

Ieder lid van de Albert Schweitzergroep betaalt contributie. In 2021 is de contributie als volgt:

Bevers €16,50 per maand
Welpen €16,50 per maand
Waterscouts €18,50 per maand
Wilde vaart €18,50 per maand
Loodsen €18,50 per maand

 

Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie. Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester. Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie. Nieuwe leden gaan pas contributie betalen vanaf het moment dat ze besluiten om lid te worden van de Albert Schweitzergroep . De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en schriftelijk bij de ledenadministratie. De opzegtermijn bedraagt 1 kalendermaand.

Kampgeld en andere kosten

De kampen en andere activiteiten staan financieel los van de contributie. De kampkosten bestaan onder andere uit terreinhuur, eten/drinken en verzekering.
Alle opgaven voor extra activiteiten geschied via de leiding van de betreffende speltak. Informatie over een activiteit krijgt je bijtijds van de leiding zodat je op tijd kunt opgeven.