Stichting

De panden en de schepen van de Scouting Rozenburg worden beheerd door een aparte beheer stichting. Deze stichting heet de Stichting Scouting Rozenburg. Het bestuur van deze stichting heeft tot taak een zo professioneel mogelijk beheer van de panden en de schepen te regelen. Naast inkomsten uit verhuur draagt ook de scoutinggeroep maandelijks een bedrag bij om de schepen en gebouwen te kunnen beheren. Voor het huren van de Leliehoeve, de Visserij of de schepen van de stichting kunt u een reserveringsaanvraag doen via verhuur.